Utflyktstips: Häng med Bellman ut från stan

I Bellmans fotspår med Thord Lindé
I boken Gata för gata runt Stockholm av Michael Masoliver guidas läsaren till platser där filmer utspelar sig, omtalade brott begåtts, platser gestaltats i litteraturen – och där dikter och musik skapats.
Carl Michael Bellman finns förstås med. Se här vart han styrde kosan och blev inspirerad att dikta och sjunga.

Skärsätra gård, Lidingö:

Skärsätra är en av öns äldsta gårdar. Här diktade Bellman en hyllning till värdparet:

”Ja, bagatell, men klinga, drick!

Vem kan väl så skönt förbättra?

Allting skönt uppå Skärsättra,

intill minsta prick!”

Vid Skärsätra gård skaldade Bellman ”jag dricker, så jag får krampen!”. Thord LIndé tror att Bellman låter tysken Jergen Puckel orda på bruten svenska.

Den ursprungliga huvudbyggnaden finns inte kvar, men en ny står på dess ställe. Den gula flygeln är dock till sin stomme från 1700-talet.

Elfviks gård, Lidingö:

Här framförs Fredmans sång nr 21, ”Så lunka vi så småningom” för första gången 1787 vid ett besök hos hovgulddragaren Petter Widman, som byggt ett lantställe här.

Elfvik är också den plats som inspirerat till ”Lidingösången” som sjungs på melodin ”Fjäriln vingad syns på Haga”:

”Glada bygd så täckt belägen

mitt i vattnets lugna våg”

Fållan, Trångsund:

Sommaren 1773 gästar Bellman stadsaktuarie Magnus Zetterman på torpet Fållan. Här skriver han bland annat Fredmans sång nr 31.

Den är tillägnad 21-åriga Wilhelmina Norman, som han förälskat sig i, och som han vill locka ut på en fisketur på Magelungen.

”Opp Amaryllis! vakna min lilla!

Vädret är stilla,

Luften sval,

Rägnbågen prålar

Med sina strålar.

Randiga målar

Skog och dal.”

Sommarläsning: Stockholm i mitt hjärta – enligt Bellman

På platsen finns nu ett idylliskt villaområde.

I Bellmans fotspår med Thord Lindé

Bellman besökte vänner på torpet Fållan i Trångsund. Gatorna i det idylliska villaområdet har fått namn efter skalden.

Hagen, Trångsund:

1792 den 4 februari firade Bellman sin födelsedag på vänners sommarställe vid Stortorpsvägen/Hagenvägen. Dikten ”Mjölk-kammarn på Hagen” utspelar sig här.

”Lyss, lärkans sång ditt knä framkallar

Till Floras gröna altare

Där sommarns skuggerika tallar

Må dig en helgad kyla ge.

Ditt bröst, Camilla, hvad det svallar

At höstens gyldne mognad se!”

Rostock, Sätra:

En sjökrog vid Mälaren (ej att förväxla med krogen Rostock på Västerlånggatan) som tros ha tjänat som inspiration till Fredmans sång nummer 65:

”Redan jag ser ett bord mot en vägg,

där torparen sitter med hatten,

Under en gök som gal i et ur, tätt

utmed en kruka med vatten”

Byggnaden används nu av en privatperson.

Klubben, Hägersten:

Fredmans epistel nummer 49 handlar om en landstigning vid värdshuset Klubben, och Fader Höks krog.

”Mollberg styr då dit åt, åt bryggan til vänster;

ren sitt fenster, Ren sitt fenster

Öpnar fader Hök.”

I Bellmans fotspår med Thord Lindé

Till Värdshuset Klubben kom Bellman ofta. Hans syster bodde på Hägerstens gård inte långt härifrån. Intill värdshuset låg Fader Höks krog.

Båda byggnaderna finns kvar. Området, som ligger vid Mälaren strax norr om Mälarhöjden, drivs av en stiftelse och där finns i dag vandrarhem, café och camping.

Ekensberg, Gröndal:

På Gröndalsvägen 184 utspelar sig Fredmans epistel nr 48, som inleds med strofen ”Solen glimmar blank och trind”. Byggnaden finns kvar, mitt i bostadsområdet.

”Morgon supen, Movitz, går;

Ljufligt böljan svallar;

Ser du Ekensberg? Gutår!”

Hägerstens gård, Axelsberg:

Här bodde Bellmans äldsta syster. Efter ett besök med jakt och dryck hösten 1770 skrev han dikten ”Farväl till Hägersten”:

”Sorgsna vänner, i hans hydda

Vi haft roligt var och en;

Livsbesvären tycktes flydda,

När man kom till Hägersten.”

Gårdens huvudbyggnad finns kvar och ägs numera av en bostadsrättsförening.

Årsta gård, Årsta:

Här bodde Bellman en period som barn, sedan föräldrarna tvingats lämna sin bostad på Söder. Senare gästade han ofta gården, och julen 1792 skrev han en tackdikt:

”Lev nöjd och munter, frisk och säll,

min gode, du min Schnell.

till dess att vi vid livets kväll

tillsluta Årsta tjäll.”

Årsta holmar:

Fredman sång nr 9, Måltidssång, ska ha kommit till vid ett besök hos kamreren vid Bränneridirektionen som hade fritidshus här.

”Nå ödmjukaste tjenare, gunstig Herr Värd!

Klang! en klunk uppå Skinkan innan

Steken blir skärd.”

Sågtorp, Saltsjö-Duvnäs:

En av Bellmans mest kända naturskildringar är Fredmans sång nr 32, Aftonkväde. Det är naturen kring makarna Weltzins sommarnöje här som inspirerat.

”En ljum och kylig blåst emellan löfven

susar,

och under trädens rusk den mörkblå

böljan krusar”

I Bellmans fotspår med Thord Lindé

Gården Sågtorp låg där Saltsjö-Duvnäs bebyggelse nu breder ut sig.

Gården fanns kvar inpå 1900-talet, men är nu riven, och området är bebyggt med pampiga villor.

Fakta

Fler platser som Bellman diktat om

Värdshuset Första Torpet vid Brunnsviken, Fredmans epistel nr 80

Hessingen (Essingeöarna) Fredmans epistel nr 48

Haga, Fredmans epistel nr 64

Hagaparken, Louis Belanger 1808, Stadsmuséet

Hagaparken målad av Louis Belanger 1808, ur Stadsmuséets samlingar.

Gamla stan Krypin Järntorget Fredmans epistel nr 23

Faggens krog, Barnängen på Södermalm, Fredmans epistel nr 55

I Bellmans fotspår med Thord Lindé

Faggens krog är besjungen i Fredmans epistel nr 55. Huset på Gaveliusgatan på Södermalm finns kvar än i dag.

Tre Liljor, värdshus på Norrtullsgatan, Fredmans epistel nr 44

Värdshuset Fiskartorpet, Lilla Värtan, Fredmans epistel nr 71

Värdshuset Gröna Lund, Fredmans epistel nr 12

Källa: Bellman var där, Anderzén, Hall, Holm, Stålmarck