Vårens fåglar kommer till Angarn

Rödhake
Ung rödhake.
Brunand, hanne.
Brunand, hanne.
Brunand och rödhake är några av de fåglar som setts vid Angarnsjöängen nu i april.
På lördag berättar Angarngruppen om vårfåglarna vid sjöängen.

Spritter det av vårkänslor i kroppen? Det gör det hos fåglarna också. Nu kommer fler och fler arter till Angarnsjöängen för att häcka.

Enligt fågelskådarnas artlista var dvärgbeckasin, brunand och rödhake de fåglar som senast synts till vid sjöängen.

På lördag kan du få lära dig mer om vårens fåglar. Då visar Stefan Paulin från Angarngruppen bilder på vårfåglarna och berättar om dem.

Bildvisningen sker lördag 8 april  klockan i Stora mötesrummet på  Kulturhuset.

Lite senare, lördag 22 april, finns chansen att se fåglarna live. Då arrangeras en exkursion vid Angarnssjöängen. Samling vid Örsta 07.30.  Värdar Stefan Paulin och Björn Nordling.