Nio av tio vill öka självförsörjningen

De senaste decennierna har lantbruken blivit färre och Sverige allt mer beroende av importerad mat. Men undersökningar visar att svenskarna helst vill ha nära till maten.

En färsk rapport från Jordbruksverket visar att antalet jordbruksföretag har minskat med 35 procent sedan 1990. Förra året fanns knappt 63 000 jordbruksföretag i Sverige. Samtidigt har graden av självförsörjning minskat i landet – idag är vi beroende av andra länder för omkring hälften av vår livsmedelsproduktion.

Undersökningar visar att många svenskar vill ha närmre till maten. Många vill handla från sina lokala bönder och nio av tio vill ha en högre grad av självförsörjning inom landet rapporterar Landshypotek bank.

– Det är en mycket positiv trend att allt fler vill veta matens ursprung och ser möjligheten i vardagen för närproducerad mat. Det visar värdet och kvaliteten i det närproducerade, säger Margareta Lindahl som är rörelsechef på Landshypotek bank.