­Bemanning ­utreds efter skada vid förlossning

Nyheter Efter en allvarlig skada i samband med en förlossning på Danderyds sjukhus förra året vill sjuk­huset utreda om bemanningen på förlossnings­avdelningen är tillräcklig. Detta efter att sjukhuset förstärkt med en barnmorska.

Enligt sjukhusets Lex Maria-anmälan hade åtta barnmorskor ansvaret för 13 patienter under den aktuella natten och arbetsbelastningen hade under en längre tid varit hög, särskilt på nätterna.

Vid förlossningen blev fosterljuden plötsligt sämre varpå läkare beslutade om omedelbart kejsarsnitt. När barnet föddes var det svårt medtaget.