­Bostadsbolag vill sälja ut tolv ­parhus

Bro Tolv hyresrätter i sex parhus vid Allévägen-Lärarvägen är på väg att ombildas till bostadsrätter. Husen ägs av Upplands-Brohus och ligger vid äldreboendet Allégården sydväst om Bro centrum.

Kommunstyrelsen har sagt ja till att ändra detaljplanen vilket möjliggör en styckning av fastigheten. Av underlaget framgår att Upplands-Brohus styrelse är positiv till att sälja hyresrätterna.

Upplåtelseformen kan bli ägande- eller bostadsrätt.