ANNONS

Tuffa spartider för förskolan i Huddinge

På Visättravallens förskola har statsbidrag hjälp för att få ner antalet barn i grupperna.
På Visättravallens förskola har statsbidrag hjälp för att få ner antalet barn i grupperna.
Förskoleverksamheten i Huddinge är under stor press – och väntas enligt prognosen gå nästan 12 miljoner kronor back i år.
Nu väntar ett rejält sparpaket där personal kan komma att dras in och barngrupperna
bli större. 
En öppen fråga är också vad som händer med de förskolor som fått statsbidrag för att kunna göra barngrupperna mindre.
ANNONS

När förskolenämnden i Huddinge redovisar resultatet för årets första kvartal är det dystra siffror – 2 miljoner back hittills och prognosen är att siffran landar på 11,6 miljoner vid årets slut.

– Det är ett jättetufft läge. Det beror främst på två saker, dels att kommunens förskolor inte har anpassat sig till den budget som gavs för ett år sedan, dels att barn i behov av särskilt stöd ökar dramatiskt, säger Karl Henriksson (KD) ordförande i förskolenämnden.

I december 2015 var antalet barn i behov av särskilt stöd 98 stycken, i december 2016 var motsvarande siffra 132 barn. För att täcka upp för den ökade kostnaden begär nu nämnden fyra miljoner kronor i extra , något som ska upp för beslut i kommunfullmäktige i mitten av juni.

Större barngrupper

Men resterade besparingar måste göras genom neddragningar.

– Det är ett jättestort åtgärdspaket av sällan skådat slag. Och förskolan som redan har varit så hårt drabbad i många år. Det gör mig riktigt ledsen, säger Marica Lindblad (MP).

Främst är det förskolor inom Fullersta, Smista, Utsälje, Stuvsta, centrala Huddinge, Trångsund, Kräppla, Flemingsberg och Visättra som drabbas.

– Vi kan inte spendera pengar vi inte har, utan nu måste vi hitta effektivare metoder och minska på personal på olika sätt. Lägre personaltäthet är en naturlig konsekvens av det ekonomiska läget, jag skulle ljuga om jag sa något annat. Det kan till exempel handla om att inte ta in vikarier för befintlig personal om flera barn är sjuka samtidigt, säger Karl Henriksson.

En annan konsekvens av det ekonomiska läget är att barngrupperna blir större. Något som rimmar illa med kommunens mål att minska barngruppernas storlek, främst småbarnsgrupperna. I ett försök att just hålla nere barngruppernas storlek har kommunen sökt statsbidrag ämnat det ända­målet för 16 av förskolorna.

Under läsåret 2016–2017 beviljade Skolverket bidrag till åtta av de förskolor.

ANNONS

Kan mista bidraget

En av dem där det har gett lyckat resultat är Visättravallens förskola.

Det började som ett föräldrainitiativ som presenterades för förskolechefen och inom bara ett par månader var processen i gång. Efter en översyn av lokalerna ­lyckades man fördela om ytorna för att få plats med ytterligare en avdelning, men fortfarande med samma antal barn totalt på förskolan. Och i höstas kom bidraget som räckte till en ny pedagog.

Småbarnsavdelningarna blev upp till tre barn färre, ner till 13 barn.

– Man får helt andra möjligheter att se det enskilda barnet när gruppen är mindre. Man kan se en stor förändring i välmåendet bland både barn och personal. Som arbetsgivare är det en typ av kvalitet som kan göra det lättare attlocka personal också, säger Karin Pettersson, förskolelärare i småbarnsgruppen.

Hon får medhåll av Lisa Hjelm, förälder till Agnes, 3 år, och Stina, 2 år, och den som föreslog att bidraget skulle ­sökas.

– Det har verkligen gjort stor 
skillnad. Man upplever ett helt annat lugn nu och ljudnivån har gått ner. Det är också mindre ledsna barn och allmänt större trygghet för barnen, säger hon.

Förskolan väntar nu besked om de får förlängt bidrag för nästa läsår.

Men samtidigt är nu också osäker­heten stor kring om de förskolor som beviljats statsbidrag kommer att kunna fortsätta att hålla nere antalet barn i grupperna eftersom efterfrågan på förskoleplatser under våren har varit större än tillgången. Kommunen kan i så fall gå miste om bidraget.

Fler resurser kan dras in

Förvaltningen poängterar vidare i ett utlåtande att med nuvarande ekonomiska förutsättningar behöver nämnden ta ställning till hur icke lagstadgad verksamhet, som öppna förskolor, stödresurser i form av special- och talpedagoger och antalet barn i grupperna ska se ut i framtiden.


Fakta

Förskolor i Huddinge med statsbidrag

Vårby: 
Nyckelpigan

Centrala Huddinge:
 Källbrink och Fölet

Flemingsberg: 
Utsikten och Visättravallen

Skogås/Trångsund:
 Nytorpsmosse, Tjädern och Sångfågeln