Svårt sjuk får inte köpa billig medicin

Täby Ett apotek i Täby får inte dispens för ett läkemedel, som inte godkänts i Sverige, från Läkemedelsverket. Dispensen har tidigare gällt för en av apotekets kunder som har en allvarlig neurologisk sjukdom med mycket dyr medicinering.

Det icke godkända läkemedlet kostar drygt 200 kronor per månad. Verket hänvisar i stället till en godkänd motsvarighet för ungefär 100 000 kronor per månad.