0,7

procent av Kungsholmens befolkning får ekonomiskt bistånd. Vid sidan av Östermalm och Norrmalm är man därmed den stadsdel i Stockholm där minst antal får bidrag.