0,78

procent av innehållet i soppåsen är farligt avfall. Nu föreslås att man ska kunna lämna avfallet hos miljöbilen, som kan stå på fler platser varje vecka, samt begära hämtning hemma.