1 000 bostäder till studenter

ALBANO Albanoområdet kommer att byggas ut med ytterligare 500 studentbostäder – totalt 1 000 från de ursprungliga planerna. Det stod klart när Stockholms stad väljer att investera ytterligare 1,4 miljarder kronor i det nya campusområdet.

Den tidigare detaljplanen har revideras, bland annat har hushöjderna omdisponerats för att passa topografin bättre. De nya 500 studentbostäderna är tänkta att ligga vid Kräftriket, intill Albano.