Min lokala hjälte

1 000-lapp för väntan på surfplatta

Salem En kvinna från Salem som lämnade in sin surfplatta på reparation har nu fått delvis rätt av Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Firman lyckades inte reparera felet på surfplattan trots att den varit inlämnad minst fem gånger i snitt tre veckor varje gång.

Först efter 5-6 månader fick kvinnan surfplattan tillbaka.

Kvinnan krävde runt 1 600 kronor i ersättning, och ARN anser att hon har rätt till 1 000 kronor eftersom tidsåtgången för reparationen inte varit skälig.

ARN lämnar endast rekommendationer. Det finns ingen lag som tvingar företag att följa nämndens beslut.