1 000 nya infartsparkeringar att vänta i Värmdö

Infartsparkeringen vid Värmdö marknad blir full snabbt.
Infartsparkeringen vid Värmdö marknad blir full snabbt.
Befintliga och föreslagna infartsparkeringar.
Befintliga och föreslagna infartsparkeringar.
Bristen på infartsparkeringar är ett stort problem för Värmdös alla pendlare. Nu vill kommun anlägga fler än 1 000 nya parkeringsplatser.

Strax före klockan 8 på vardagsmorgnarna är de flesta infartsparkeringar vid Värmdö marknad redan fulla. Hopplöst, tycker många av pendlarna. ”När man kommer 07.55 är det redan fullt. Ibland tvingas jag köra runt i 10 minuter för att hitta en plats och möts ändå av en p-bot efter jobbet”, ”Situationen är ohållbar” och ”Skärpning, Värmdö kommun” är några av alla de synpunkter som kommit in till kommunen de senaste veckorna.

Läs mer: Startade uppror för att få fler p-platser

I dag finns 1 495 infartsparkeringar runt om i Värmdö. Nu vill kommunen anlägga ytterligare 1 095 stycken fram till 2030. Enligt förslagen i den nya infartsparkeringsplanen ska de fördelas på 23 platser. De flesta längre ut i kommunen, dels för för att minska trafikbelastningen i centrum, men även för att Värmdö kommun haft problem med att hitta mark då de själva inte äger tillräckligt med ytor.

Läs mer: Pendlare får stå ut med p-kaoset

För att kommunen ska få medfinansiering från landstinget och Trafikverket gäller det normalt sätt att kommunen antingen ska vara markägare, eller alternativt arrendera mark som enligt avtal ska garantera att användningen av marken inte förändras på 25 år.

”Ibland tvingas jag köra runt i 10 minuter för att hitta en plats och möts ändå av en p-bot efter jobbet”

Enligt en resenärsenkät som gjordes våren 2015 svarade 76 procent av Värmdöborna att de skulle kunna tänka sig att parkera närmare sina hem om kollektivtrafiken hade tätare turer och tryggheten på parkeringarna förbättrades. Men användningen av infartsparkeringar skulle också öka om parkeringarna låg närmare kollektivtrafikens hållplatser. Om avståndet var längre än 250 meter så minskade användandet, enligt resenärsenkäten.

Fakta

Föreslagna parkeringar

Kommunal mark:
Charlottendalsvägen 100
Kil 140
Östra Mörtnäs 70
Fågelbro 45
Djurö kyrka 15
Privat mark:
Charlottendal
Blå bloms väg 100
Charlottendalsvägen 100
Ingarökrysset 250
Värmdö marknad 65
Grisslinge/Skeppdalsström/Strömma
Hagabergsvägen 50
Västerängen 20
Herrviks gård 10
Ingarö
Eknäs-Lugnet 10
Karbyvägen 20
Skälsmara 15
Långvik 10
Enkärrsvägen 20
Idalens vändplats 10
Värmdölandet
Ploglandet 55
Evlinge 20
Kopparmora 20
Värmdö klockargård 20
Österdal 20
Djurö
Djurö Bryns gård 10
Källa: Värmdö kommun