1 200 krockar med rådjur

Stockholm 1 460 vilt­olyckor i Stockholms län har rapporterats in till Nationella Viltolycksrådet under det första halvåret i år. Det är en liten minskning jämfört med samma period förra året då det var 1 558 olyckor.

Rådjursolyckorna ligger i topp med över 1 200 av årets krockar.