1 228 namn mot bebyggda ängar

Rissne Motståndet mot förslaget att bygga skolbaracker på Rissne ängar har växt sig starkt. 77 skriftliga synpunkter har kommit in till kommunen tillsammans med namnlistor med 1 228 underskrifter.

Den 20 februari förväntas politikerna fatta beslut om bygglovet.

Om det beviljas kan den första baracken vara på plats efter påsk.

Byggnaderna ska husera Duvboskolans elever när deras skola byggs om.