1 250 bostäder i nya området Söderdalen

En strandpromenad. En rensad Bällstaå. Och 1 250 nya bostadsrätter.

Förra veckan klubbades detaljplanen för nya bostadsområdet Söderdalen.

Industriområdet vid pendeltågsstationen i Jakobsberg ska omvandlas till ett bostadsområde med 1 250 bostadsrätter. I förra veckan klubbade Järfällas kommunfullmäktige detaljplanen.

Området ligger öster om Järfällavägen och sträcker sig från Frihetsvägen i norr till Mälarvägen i söder. Förutom bostadsrätter planeras för två förskolor och service.

En av många detaljer i planen är att rensa upp den förorenade Bällstaån i södra delen av området.

Vid ån planeras för en strandpromenad. Mellan ån och gångstråket ska en strandmiljö utformas med hjälp av växter, bryggor och sittplatser. Växter och vattenrörelser ska ge bättre syresättning i Bällstaån. Förhoppningen enligt detaljplanen är att det ska gynna faunan. Hittills har fisk, fågel och fjärilsarter inte trivts här.

Själva bebyggelsen i Söderdalen ska enligt detaljplanen få en tydlig stadsmässig karaktär. Husen ska vara mellan fyra och sex våningar höga. Enstaka hus blir högre. Exempelvis planeras för ett 12-våningshus vid korsningen Mälarvägen-Järfällavägen, ett hus som är tänkt att markera entrén till centrala Jakobsberg.

Egentligen skulle byggstart ha varit redan nu i höst. Nu är planen att byggandet av de första husen sker hösten 2013.

– Man är alltid optimistisk i de här sammanhangen, förklarar Lars Fränne, projektutvecklare på JM.

Kvadratmeterpriset är tänkt till 30 000 kronor. En 80 kvadratmeter stor bostadsrätt skulle i så fall kosta omkring 2,4 miljoner.

De företag som i dag har verksamhet i industriområdet kommer etappvis att få flytta. Lars Fränne säger att JM har ett ”delansvar” att hjälpa företagen, vilket han bedömer att bolaget kommer att kunna uppfylla.

Hela Söderdalen beräknas ta minst 12 år att bygga. I så fall står det nya bostadsområdet helt klart först år 2025.

Så här är en del av bostadshusen i Söderdalen tänkta att se ut, enligt kommunens gestaltningsprogram.