1 300 datorer till Salems elever

SALEM Salems kommun satsar på 1 300 nya datorer för sina skolelever. Enligt kommunens IT-chef Tony Söderlund kostar satsningen, som också innebär utbyggt datanät och utbildning av lärarna, cirka 2,5 miljoner kronor per år.

I fredags levererades de första datorerna av typen Chromebook, vilka också har tillgång till pedagogiska program för undervisningen.

Det blir inte en dator till varje skolelev (vilket Botkyrka kommun satsat på) utan på varje dator går 1,8 elever.

– De återlämnas till skolan efter skoldagens slut, säger Tony Söderlund.