1 500 hyresrätter i Hagastaden

Norra stationsområdet Socialdemokraten Maria Östberg Svanelid föreslår i en skrivelse att det byggs minst 1500 bostäder i Hagastaden för att skapa en blandad bostadsbebyggelse.

Exploateringskontoret betonar att byggprojektet är förenat med stora risker och att hyresrätter innebär minskade intäkter till staden jämfört med bostadsrätter.

Men kontoret väljer ändå att stödja förslaget.