1 810 skarvar får skjutas

ROSLAGEN För att skydda återväxten av abborre, gädda och gös har länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på skarv. Jakten ska ske på utpekade platser under vissa tider och särskilda förutsättningar.

Stockholms skärgård och östra Mälaren är Stockholms läns viktigaste fiskevatten för yrkesfiske, sport- och fritidsfiske och för företag inom fisketurismen.

– Syftet med skyddsjakten är att minska risken för att många fåglar söker föda i vissa grunda och trånga vikar som är extra viktiga reproduktionsområden för fisken, säger Mia Olausson vid länsstyrelsens naturvårdsenhet.