1 miljon i straffavgift för kommunen

Tyresö kommun ska betala 1 miljon i en särskild avgift till staten. Orsaken är att kommunen dröjt med att ge en man tillgång till gruppbostad.

I januari 2014 skulle mannen som har en funktionsnedsättning ha fått plats i en gruppbostad, enligt ett beslut från kommunen.

Men över två år senare har det fortfarande inte hänt.

Det är ett alldeles för långt dröjsmål, anser Förvaltningsrätten i Stockholm som därför har dömt kommunen att betala straffavgiften – som är den högsta möjliga. Domen vann laga kraft nyligen.

Kommunen menar bland annat att det var meningen att mannen skulle få flytta in i en ny gruppbostad, men att bygget försenades samt att mannen själv hade önskemål om ett specifikt boende.

Förvaltningsrätten anser att det inte framgår om andra alternativ har varit tillgängliga som mannen inte har accepterat. Dessutom betonar rätten att kommunen länge har känt till mannens önskemål om att flytta till en bostad med särskilt service – eftersom mannen redan 2007 lämnade in en intresseanmälan – och därför borde ha planerat för detta.

Fakta

Tidigare straffavgifter

Sommaren 2015 dömdes Tyresö kommun till att betala 311 500 kronor för att ha dröjt med att ge en invånare rätt till bostad med särskild service.

I januari 2015 dömdes Tyresö kommun till att betala 800 000 kronor i straffavgift för att inte ha gett en man tillgång till gruppbostad.

Källa: Lokaltidningen Mitt i