10 000 ton sand kan få ligga kvar på gatorna

Sanden och gruset på innerstans gator kan få ligga kvar ett tag till.

Kalla nätter ställer till det för trafikkontoret som inte kan sopa gatorna rena.

Innan den 1 maj ska egentligen innerstans gator vara rensopade från vinterns sand och stenkross. Men på trafikkontoret är man osäkra på om man kommer att hinna med alla gator i tid.

– Allt beror på vädret. Fortsätter det vara soligt hinner vi, men om det kommer snöfall så kommer vi inte att hinna, säger Peter Ringkrans, gatudriftsingenjör på Trafikkontoret.

Totalt rör det sig om omkring 10 000 ton sand och stenkross som beräknas ligga på innerstans vägar, cykelbanor och trottoarer, enligt trafikkontoret.

Förra året var gatorna rensopade från grus i mitten av april. I år är det den sena och kalla våren som gör det svårt för gatukontoret att rensa stadens gator.

När man sopar bort gruset lägger man ut vatten för att det inte ska damma för mycket.

– Vi har vatten i våra maskiner som vi använder för att binda dammet som uppkommer. När det är för kallt fryser vattnet och maskinerna går sönder, säger Peter Ringkrans.

När gruset ligger kvar på de torra vägbanorna ställer det till det för både cyklister och gående. Särskilt utsatta blir cyklister, som lätt förlorar fästet och sladdar omkull på asfalten.

– Gruset minskar halkan vid vinterväglag men på barmark har den helt motsatt effekt.

Peter Ringkrans berättar att de sedan i mars försökt grovsopa gatorna och att man i stort sett är färdig med grovsopandet i citykärnan.

– Nu grovsopar vi Södermalm och Östermalm, men vårt arbete skulle underlättas om allmänheten flyttade på cyklar och byggsäckar som ligger längs gatorna, säger Peter Ringkrans.

Gruset som sopas upp fraktas bort och renas, för att sedan återanvändas nästa år på stadens isbeklädda gator.

I år är borttagningen av sand och grus på stadens gator försenat.

Fakta

211 mil gång- och cykelbanor

Stockholms innerstad har 157 mil gator och 211 mil gång- och cykelbanor.

Dessa ska sopas rena innan den 1 maj. För ytterstaden är det den 15 maj som gäller, enligt stadens kontrakt med entreprenörerna.

Källa: Trafikkontoret