10 miljoner läggs på resor

Jonas Persson, vice ordförande i Kommunal, är kritisk till resefonden på 10 miljoner. Han vill hellre satsa pengarna på äldreomsorgen eller skolan i Sollentuna.
Jonas Persson, vice ordförande i Kommunal, är kritisk till resefonden på 10 miljoner. Han vill hellre satsa pengarna på äldreomsorgen eller skolan i Sollentuna.
Brottsbekämpning i New York eller fler skolbesök i Kina?

Nu ska anställda och politiker i Sollentuna kommun göra fler utlandsresor.

10 miljoner har avsatts i en särskild resefond.

– Det sticker i ögonen. Det är säkert bra att resa utomlands, men det känns inte akut. 10 miljoner kanske inte räcker till en stor personalökning men i stället kan man börja renovera skolor och ge mer pengar till den kommunala vården, säger Jonas Persson, vice ordförande i Kommunal i Sollentuna.

Liksom Lärarförbundet reagerar hans fackförbund starkt på kommunens beslut att satsa 10 miljoner kronor på en särskild resefond.

Syftet är anställda och politiker ska låta sig inspireras av olika kommunala projekt utomlands.

Idén till resefonden kom efter en skolresa till Kina som skolledare och kommundirektören gjorde förra året för att knyta kontakter med den kinesiska skolan.

Kommunen blev delvis bjuden på resan av Kina och skolpolitikern och deltagaren Maria Stockhaus (M) beskriver resan som lyckad.

– Vi etablerade kontakter som vi kan ha ett fortsatt utbyte med. Det är viktigt att vidga sina vyer, säger hon.

Efter resan tyckte kommundirektören Ulf Bergh att Sollentuna skulle satsa mer pengar än hittills på utlandsresor.

– Det är jag som är pappa till idén. Fler utlandsresor är en konkurrensfördel för kommunen som arbetsgivare. Många anställda hänger på låset, jag har fått frågor från några som vill studera brottsbekämpning i New York och andra som vill besöka skolor i Turkiet, säger Ulf Bergh.

Alla anställda och förtroendevalda kan ansöka om resebidraget. Bäst idé vinner, det gäller att hitta goda exempel och förebilder i andra länder som Sollentuna kan dra nytta av. Sedan bestämmer kommunstyrelsen vilka som får åka.

Ulf Bergh anser inte att 10 miljoner är en stor summa, med tanke på kommunens storlek.

– Det är kopplat till att kommunen har ett bra resultat. Vi har ett överskott på 50-100 miljoner kronor årligen, säger han.

Syftet är att pengarna ska räcka i flera år, förklarar Douglas Lithborn (M), kommunstyrelsens ordförande.

Han tycker att resorna behövs och att det inte räcker att åka till andra svenska kommuner för att idéutbyten.

– Vi har ett gott samarbete med andra kommuner. Utlandsresorna ska gå till andra förortskommuner till storstäder, som Helsingfors och Amsterdam, säger han.

Lärarförbundet anser att överskottet snarare borde gå till högre lärarlöner eller fler skolassistenter.

På det, och på Kommunals kritik, svarar Moderaterna att det behövs pengar både till interna, kommunala satsningar och till utlandsresor.

Liksom fackförbunden är oppositionspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet kritiska till resefonden.

De skulle hellre vilja att överskottet gick till en barnfond, exempelvis med kulturinriktning. S anser att resefonden i sin nuvarande form främst ska gå till anställda och inte till politiker.

Det sticker i ögonen. Det är säkert bra att resa utomands men är inte akut. jonas persson, vice ordf. i kommunal

Fakta

Kommunen reste för 1,4 miljoner

Mellan 1 januari 2011 och 19 mars 2012 reste Sollentuna kommun utomlands för 1,4 miljoner.

Det bedöms som 90–95 procent av den totala resekostnaden, då ingen på kommunen har en överblick över samtliga kostnader.

Några av resorna som kommmunanställda gjort är studieresor till Dublin, Lissabon och Hamburg.

Socialkontoret gjorde två studieresor förra året, till Italien och Edinburgh.

Lissabonresan, som ett 40-tal anställda på Gärdesskolan gjorde, kostade cirka 330 000 kronor. Källa: Sollentuna kommun