10 miljoner till tryggare stadsdel

Spånga–Tensta Stadsdelen har fått tio miljoner kronor av Stockholms kommun för att stärka sitt trygghetsarbete.

En miljon går till lovaktiviteter och arbetet med Samtidigt först, det samarbete som finns i stadsdelen mellan socialtjänst, fritidsverksamhet, föreningar och polisen.

– Projektet har utvecklats för att tidigt fånga upp barn och ungdomar i riskzonen. Sedan vi började arbeta aktivt med ungdomarna på skolloven har brottsligheten i området sjunkit mycket kraftigt, säger Ann-Katrin Åslund (FP), ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.