10 omstridda våningar byggs på Gärdet

Nu har första spadtaget för ett nytt hus vid Lidingövägen tagits. 36 nya bostäder ska byggas i kåken – som grannar och insekter protesterat mot.

Mitt i Östermalm har rapporterat att flera byggprojekt på Gärdet har stoppats eller skjutits upp det senaste året. Men nu börjar ett nytt hus byggas mellan gamla tingshuset och badmintonstadion på Lidingövägen.

Huset blir tio våningar högt när det står färdigt sommaren 2017, och det handlar alltså om 36 stycken bostadsrätter. Enligt byggherren är målet att få den högsta miljöklassningen guld – vilket bland annat betyder låg energiförbrukning och tysta ljudmiljöer.

– Vi är jätteglada efter den här långa processen att det blev en detaljplan till slut, säger Andreas Holmberg vd på Patriam som bygger huset.

För även det här huset har varit kontroversiellt. Huset skulle vara klart 2015, men flera grannar överklagade stadens detaljplan då man bland annat tyckte att huset skulle bli för högt, inte passa in på Gärdet och att det skulle störa djur- och naturlivet i Nationalstadsparken.

Men både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen i Nacka avslog överklagandena och planen vann laga kraft i november. I slutet av mars togs första spadtaget för kåken.

Byggherren ska dock utföra flera åtgärder för att kompensera att insekter störs av det nya huset.

– Vi skruvar upp mulmholkar, som är stora fågelholkar och som fungerar som ett insektshotell, säger Andreas Holmberg och fortsätter:

– Sedan lägger vi stora ekstockar som förmultnar på fastigheten och som drar till sig insekter.