ANNONS

100 000 kronor till hållbart byggande

ANNONS

NACKA Kommunen har beviljats bidrag på 100 000 kronor från länsstyrelsens energi- och klimatmiljon.

Syftet med projektet Hållbart byggande i Nacka, som genomförs i samarbete med Tällberg foundation, är att ta fram en gemensam målbild och riktlinjer för byggande i kommunen.

Tre seminarier kommer att arrangeras framöver. De kommer att rikta sig till alla som är inblandade i den kommunala byggprocessen.