100 sprutnarkomaner om dagen kan få hjälp

Fredrik Lindström, ansvarig sjuksköterska, menar att det sprutbytet i första hand handlar om att få missbrukarna att använda egna sprutor.
Fredrik Lindström, ansvarig sjuksköterska, menar att det sprutbytet i första hand handlar om att få missbrukarna att använda egna sprutor.
För en vecka sedan öppnade sprututbytar-kliniken vid S:t Görans sjukhus.

Man har kapacitet att ta emot 100 intravenösa missbrukare om dagen – och redan dag ett kom personer för att få nya och rena sprutor.

Två före detta missbrukare kollar in sprututbytarkliniken som är placerad i en paviljong på S:t Görans sjukhusområde.

Båda tar Subtex, en medicin som hjälper till att motverka narkotikaberoende, och är själva inte i behov av sprututbyte.

Däremot är de positiva till öppnandet.

– Det är bra, i stället för att folk byter sprutor med varandra och blir smittade, säger en av dem.

De berättar om illegal försäljning av kanyler och att sprutorna används tills de är trubbiga och sedan slängs.

– Och det är bättre att de slängs här än på gatan.

Det är minskning av smittspridning, bland annat av hiv och hepatit C, och att samla ihop använda kanyler som är några av syftena med kliniken.

Ansvarig sjuksköterska, Fredrik Lindström, menar att det i första hand handlar om att få missbrukarna att använda egna sprutor och i andra hand som engångsprodukt.

Inne på kliniken är allt nytt – väntrum, undersökningsrum och samtalsrum. I ett av rummen lämnar besökarna sina använda sprutor och får nya i utbyte tillsammans med rena tillbehör som kopp och filter.

– Det blir lite av en byteshandel, säger Fredrik Lindström.

Första gången man besöker kliniken får man skriva in sig och får möjlighet att testa sig för sjukdomar.

Ett par dagar i veckan kommer läkare, tandläkare och barnmorska finnas på plats. Varje dag finns en sjuksköterska och en kurator att tillgå.

När personerna ifråga har varit på sprututbytarkliniken flera gånger hoppas Fredrik Lindström att de har skapat förtroende.

– Vi ska finnas här den dagen de säger att de vill ta tag i livet. Då ska vi vara en länk.

Första halvtimmen som kliniken hade öppet kom tre personer dit.

Stället har kapacitet att ta emot hundra av Stockholms 7 000–9 000 intravenösa missbrukare om dagen.

Information om kliniken får missbrukarna via uppsökande verksamhet, socialtjänst och beroendecentrum.

Men Fredrik Lindström tror att den största informationsspridningen kommer att ske mellan missbrukarna själva.

Sprututbyte har funnits i Malmö och Lund sedan 1986, och i Kalmar sedan förra året.