ANNONS

100 ville visa stöd för nya flyktingar

Ungefär 100 personer kom till Svenska kyrkans manifestation Refugees welcome i onsdags.

– Vi behöver ordna stickcaféer, läxhjälp och vi behöver öppna våra hem, säger kyrkoherde Michael Öjermo.
ANNONS

På plats på onsdagskvällens manifestation i Bollmoradalens kyrka fanns förutom representanter för svenska kyrkan, kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M), kommunens socialchef Åsa Danielsson och representanter för ideella organisationer som Rädda barnen, Röda korset och Tyresö Pingstkyrka.

Syftet var att informera om vad som görs och hur man bäst kan hjälpa till.

– Huvudansvaret för flyktingmottagningen har Migrationsverket och kommunen. Men civilsamhället i form av kyrkor och biståndsorganisationer kan bistå på olika sätt, säger Michael Öjermo.

Enligt Tyresö kommuns socialchef Åsa Danielsson jobbar kommunen med att hitta fler typer av bostäder, framför allt till ensamkommande flyktingbarn.

– Sedan i somras hamnar i snitt ungefär tre barn per vecka på kommunens ansvar. Vi arbetar med att hitta familjehem och det pågår en upphandling för att hitta platser på asylboende, men var det blir vet vi inte än. Vi jobbar också med att bygga ut vår egen boendekedja där ensamkommande flyktingungdomar som fått uppehållstillstånd bor tillsammans med personal, säger hon.

Ett exempel på hur olika myndigheter arbetar med flyktingmottagning är att en villa i Trollbäcken just nu byggs om för att kunna ta emot ensamkommande flyktingbarn. En privatperson har fått Inspektionen för vård och omsorgs tillstånd att starta HVB-hem där.

– Men om det blir vi eller någon annan kommun som köper platserna vet vi inte än, säger Karin Hassler, kommunikationschef på kommunen.

Åsa Danielsson tycker att Tyresöborna hittills har svarat upp fint på behovet. Cirka 70 personer kom till ett första informationsmöte om att bli familjehem i torsdags, och 46 personer eller familjer ville gå vidare i processen att bli familjehem.

– Vi märker att många vill hjälpa till och det är vi väldigt glada för, säger Åsa Danielsson.

ANNONS