100

barn i Kista och Rinkeby har i år fått plats på kollo. 126 sökte, vilket är något fler än förra året då 112 sökte och 97 fick åka. Nytt för i år är att vissa kollon tagit emot barn som går i ettan.