10,3

procent, eller 707 personer, väntas Stocksunds befolkning öka med fram till 2023. Stocksund är den kommundel som ökar snabbast, enligt prognosen.