(rubrik saknas)

Nu har en bit mark hittats som kan passa för att odla på.
Nu har en bit mark hittats som kan passa för att odla på.