108 vård- bostäder byggs i Sköndal

Byggföretaget JM:s dotterbolag, byggherren Seniorgården, har ingått avtal med Stiftelsen Stora Sköndal om att bygga och i framtiden hyra ut 108 vård- och omsorgsbostäder i Sköndal.

Avtalet innebär att JM köper marken där husen ska byggas och att säljaren, Stiftelsen Stora Sköndal, blir hyresgäst som också kommer att ansvara för driften.

Köpeskillingen för marken uppgår till 23 miljoner kronor.

De nya vårdbostäderna kommer att ligga i höjd med Pelletsverket i Sköndal och byggstarten är planerad till andra kvartalet i år med inflyttning i två etapper; hösten 2013 och våren 2014.