ANNONS

Rätt till JOURNAL ska prövas i högsta instans

ANNONS

SOLLENTUNA En man från Sollentuna har begärt att få ta del av osignerade handlingar ur sin hustrus journal.

Han misstänker att saker lagts till i journalen för att dölja vanvård och vill därför ta del av alla versioner. Men Karolinska sjukhuset sa nej. Mannen överklagade då till kammarrätten som också avslog mannens begäran. Nu ska frågan prövas i högsta instans, nämligen Högsta förvaltningsdomstolen.