90

olika språk talas av barnen i Skärholmens kommunala förskolor. Vanligast är arabiska, kurdiska, turkiska, tigrinja och polska.