Hälften av alla barn är fattiga

Barnen i Rinkeby och Tensta är fortfarande fattigast i Stockholm. Det visar en rapport från Rädda barnen. Samtidigt ökar klyftorna mellan stadsdelarna.

Rapporten från Rädda barnen gäller 2009 och är den senaste i en rad mätningar av barnfattigdomen i Sverige. Av den kan man se att i Rinkeby lever 55,8 procent av barnen i ekonomiskt utsatta hushåll. Det är störst, andel både i Stockholms stad och i länet.

I hela landet slås stadsdelen bara av Rosengård i Malmö där samma siffra är 64,3 procent. På andra plats i Stockholms stad hamnar Spånga-Tensta där 29,4 procent av barnen lever i fattigdom.

Även klyftorna mellan stadsdelarna har ökat. Mellan 2008 och 2009 steg barnfattigdomen i Rinkeby med fyra procentenheter.

I Älvsjö, stadsdelen med minst barnfattigdom i Stockholm, ökade fattigdomen också, men bara med en halv procentenhet.

– Den största fattigdomen jag ser är nog känslan av hopplöshet. Att man känner att man inte kan förändra sitt liv eller kommer att få något jobb, säger Ihsam Kellecioglu, projektledare för Rädda barnens ungdomsarbete i Järva.

Av rapporten framgår att barnfattigdomen är betydligt vanligare bland barn med utländsk bakgrund än bland barn med svensk.

Nästan vart tredje barn med utländsk bakgrund lever i ekonomisk fattigdom, jämfört med 6,3 procent av barn till föräldrar som är födda i Sverige.

– Det finns absolut diskriminering, men man får inte heller ge upp innan man har försökt. Därför måste vi jobba med delaktighet och mötesplatser för unga. Att man känner att man kan ändra på något, säger Ihsam Kellecioglu.

Den kommun i länet med lägst andel fattiga barn är Täby med nära 4 procent.

Fakta

11 424 kronor

Fattigdomsbegreppet bygger på en kombination av låg inkomst och socialbidrag.

2009 var gränsen 11 424 kr per månad för ett hushåll med en vuxen och ett barn.

Till barn räknas personer mellan 1 och 17 år.

Källa: Rädda barnen