11-åring fick rätt mot nämnden

SPÅNGA En 11-årig pojke har fått rätt mot Spånga-Testa stadsdelsnämnd i förvaltningsrätten. Pojken lider bland annat av utvecklingsstörning, hjärtfel, adhd och autism och hans mamma ansökte förra året om avlösarservice i hemmet tolv timmar varje vecka.

Trots att pojken har ett stort vårdbehov ansåg stadsdelsnämnden att fyra timmar per vecka gav tillräcklig avlastning för mamman.

Förvaltningsrätten har nu, nästan ett år senare, gett familjen rätt och kräver att nämnden ger ytterligare avlastning omedelbart.