110

lägenheter vill staden bygga i korsningen Värtavägen/Furusundsgatan där det nu ligger en gammal bensinstattion. Samrådsförslaget finns att se på stadens hemsida.