(rubrik saknas)

Vad tycker du om skolan?

Ansvarig kock är Ove Svensson.

Bygget pågick ända till förra veckan.

Melissa Seyham, förskoleklass:

”Det är fint. Stort och bra med många rum.”
Robin Edström, första klass:

”Fin. Det är sol­igt. Och skolan har en fotbollsplan med konstgräs.”
Filip Börjesson, första klass:

”Fotbollsplanen är bäst. Och matsalen är stor.”
Arvid Gullblom, första klass:

”Huset är bra. Också klassrummet.”