(rubrik saknas)

– Vi betonar tillväxt. För några år sedan under byggkrisen och lågkonjunkturen avstannade många byggen, men nu byggs det jättemycket, framförallt i Bro, säger Irène Seth (M), kommunstyrelsens ordförande.

Som Lokaltidningen Mitt i kunde berätta förra veckan är efterfrågan på bostadsrätter rekordstor. Samtidigt planeras flera byggprojekt – både mindre och riktigt stora.

I Kockbacka i Bro pågår byggandet av flerbostadshus med sammanlagt 80 lägenheter och försäljning av tomter för drygt 140 markbostäder. Området väntas snart stå klart för inflyttning. Trädgårdsstaden och Tegelhagen är ytterligare två stora planerade byggprojekt i Bro, men även i Kungsängen finns långtgående planer för bostadsbebyggelse.

BTH Bostad planerar att bygga 110 nya lägenheter i tre hus på Enbärsvägen. Detaljplanen har varit ute på granskning under sommaren och förhoppningen är att de första boende ska kunna flytta in om ett par år.

– Det ser jättebra ut och går allt vägen så kan det eventuellt börja byggas redan nästa höst, säger Ulrika Gyllenberg, planarkitekt på kommunen.

I Kungsängen har projektet Ringvägen varit vilande efter att byggbolaget NCC drog sig ur. Men nu har kommunen slutit markanvisningsavtal med Tornet AB.

Det innebär i sin tur att cirka 100 av de planerade 300–340 lägenheter som ska byggas kan bli hyresrätter. Inflyttningen kan ske tidigast 2015. Enligt Elisabeth Mårell på kommunens plan- och exploateringsavdelning har processen rullat på.

– Det pågår diskussioner med olika parter och som det ser ut nu verkar det positivt. Troligen kommer det att bli en större andel hyresrätter än vi trodde från början, men ingenting är helt klart än för det ska slutas nya avtal, säger hon.

Det kan ofta ta lång tid att förverkliga ett bostadsprojekt. I våras skrev Mitt i om hur flera större planerade byggen försenats. I Tegelhagen, Rankhus och Trädgårdsstaden är framtiden fortfarande osäker för här finns det ännu inga detaljplaner. Det kan även ta tid för exploatören att hitta byggbolag att samarbeta med och kommer det in överklaganden så skjuts processen upp ytterligare.

– Ibland händer saker som gör att ärenden blir vilande, vi har haft några exempel på det den sista tiden. Andra rullar på som de ska, säger Elisabeth Mårell.