(rubrik saknas)

Han trodde på en fredlig värld för alla människor.Ilyas Hassan