(rubrik saknas)

Grävskopor förbereder fem huskroppar i Sanda.
Grävskopor förbereder fem huskroppar i Sanda.