(rubrik saknas)

Piren har uppfattats som ett lite knepigt uppdrag.erik langby (M) kommunstyrelsens ordförande