118

så kallade potthål har kommunen lagat sedan snösmältningen. Det är ungefär hälften jämfört med tidigare år. Orsaken till färre hål i vägarna är den milda vintern.