Allt fler tar hellre bil än buss

Maria Forsberg, 52, bilpendlar från Åkersberga. För att fler ska välja kollektivtrafiken anser hon att det behövs tätare turer, enklare prissättning och snabbare och fler direktbussar.
Maria Forsberg, 52, bilpendlar från Åkersberga. För att fler ska välja kollektivtrafiken anser hon att det behövs tätare turer, enklare prissättning och snabbare och fler direktbussar.
Bantade tidtabeller, fler inställda turer och färre kollektivtrafikanter i hela Roslagen.

Samtidigt ökar bil­åkandet kraftigt, visar Mitt i:s granskning.

Under året har biltrafiken från Österåker och Vaxholm till och från stan ökat med drygt 50 000 turer.

Inflyttningen till nordostkommunerna avspeglar sig inte i kollektivtrafiken, enligt statistik som Mitt i begärt ut från SL. Tvärtom.

Under året som gått har buss­åkandet minskat kraftigt i Roslagen. I snitt gjordes drygt 71 000 påstigningar per dygn, vilket är nästan 3 000 färre än motsvarande period i fjol.

I augusti syntes även ett tydligt tapp på Roslagsbanan, där mer än var tionde resenär försvann. Detta efter en viss uppgång tidigare under året.

I stället ökar nu bilåkandet kraftigt.

Transportstyrelsens siffror för biltullarna vid Norrtull och Roslagstull visar att invånarna från Österåker och Vaxholm körde in och ut från city 452 096 gånger mellan januari och augusti i år.

Det är en ökning med 52 061 gånger jämfört med samma period förra året, eller 13 procent.

Ökningen är ett trendbrott efter att bilåkandet successivt minskat de senaste åren.

Maria Forsberg, 52, bilpendlar från Åkersberga. Hon har märkt av att bilköerna ökat, till exempel inne i Åkersberga.

– Det har blivit mer köer. Roslagsbanan fungerar inte heller helt smidigt nu under ombyggnationen. När man väl börjar åka bil blir man till slut bekväm.

Samtidigt som bilåkandet ökat har bussresenärerna blivit färre i år.

I år har även antalet inställda bussturer ökat, samtidigt som allt färre bussar gått i tid, jämfört med 2014.

Dessutom gjordes kraftiga nedskärningar i tidtabellerna över hela norrort vid årsskiftet.

Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) vill inte kommentera uppgifterna om att färre väljer att ta bussen.

– Man bör mäta ett längre tidsförlopp för att dra några slutsatser, säger han.

Däremot betonar han vikten av Roslagsbanans upprustning för att locka fler till kollektivtrafiken.

– Vi behöver stärka kollektivtrafiken i nordostkommunerna. Roslagsbanan är en av de viktigaste investeringarna som vi kan göra i närtid. Det är alltid bra om många reser tillsammans, säger han.

Jonas Eliasson är professor i transportsystemanalys på KTH. Enligt honom finns tydliga samband mellan kvalitet på färdmedel och hur trafikanterna väljer att resa.

– Generellt så blir det överflyttning från ett transportmedel till ett annat om det första fungerar dåligt, säger Jonas Eliasson.

Han pekar även på ekonomiska faktorer som till exempel bensinpriset som blivit lägre.

Dessutom kan nya Norra länken ha medfört att fler väljer bilen.