12-årig elev fattade eld på skolans friluftsdag

Nyheter Den 23 augusti hade Skarpängsskolan en friluftsdag. Under friluftsdagen välte ett stormkök, elden spred sig okontrollerat och en 12-årig pojke började brinna. Det är oklart hur allvarliga skadorna blev.

Arbetsmiljöverket har inspekterat förhållandena på skolan och kräver nu att skolan utreder olyckan och vad som orsakade den.

Utredningen bör göras i förebyggande syfte och inte uppehålla sig vid vem som eventuellt bär skuld. enligt verket.

Arbetsmiljöverket anmärker på att skolan inte gjorde någon vettig riskbedömning av de olika aktiviteterna under friluftsdagen.