Min lokala hjälte

En femtedel av Haninges elever skolkar så mycket att bidrag dras in

Skolkar du så dras studiebidraget in.
Skolkar du så dras studiebidraget in.
Rekordmånga får studiebidraget indraget på grund av skolk.

Nya siffror från Centrala studiestödsnämnden (CSN) visar att cirka 24 000 elever på gymnasiet fick studiebidraget indraget på grund av skolk det gångna läsåret. Det motsvarar 7,8 procent av alla elever, vilket är en ökning jämfört med föregående läsår.

I Haninge blev andelen elever som blir av med studiebidraget 21,4 procent, en märkbar försämring sedan förra året då andelen låg på 15 procent. Det rör sig alltså om 543 elever av 2537 i dagsläget.

Andelen personer med indraget studiebidrag har ökat de senaste nio läsåren, och en förklaring säga vara skärpta riktlinjerna för skolornas rapportering som CSN införde för fyra år sedan.

I Stockholms län fick 11,2 procent studiebidraget indraget på grund av skolk.

Fakta

Skolorna rapporterar in skolk

Gymnasieskolorna har till uppgift att rapportera in skolk vid fyra timmars upprepad frånvaro under en månads tid till CSN. Gränsen och praxis har varit i stort sett konstant sedan 2012.

Källa: CSN