120 nya hyresrätter planeras i Hökarängen

Nyheter Lingvägen kan få fyra nya punkthus med 120 hyreslägenheter. I torsdags beslutade stadsbyggnadsnämnden att detaljplan ska tas fram. De nya husen planeras på södra sidan av Lingvägen, mellan vägen och tunnelbanespåret.

Om planerna blir verklighet kommer de träd som växer närmast gatan att försvinna. Däremot är tanken att bevara ett stråk av skog mellan de nya husen och t-banespåren.

– Förslaget innebär många nya hyresrätter samtidigt som gaturummet längs Lingvägen blir mer stadsmässigt, säger stadsbyggnadsrådet Regina Kevius (M) i en kommentar.