125 unga får sommarjobb i stadsdelen

Förskola, äldreboende och hemtjänst – det är branscherna som kommer att fyllas av knegande ungdomar i sommar. I förra veckan fick de som sökt sommarjobb inom stadsdelen besked och ett ökat behov har gett 35 nya platser på Kungsholmen.

– Dels beror det på att många ungdomar sökte, men vi gjorde även en bedömning att vi kunde erbjuda fler platser, säger stadsdelsdirektören Karin Norman.

Äldreomsorgen kommer att ta emot flest ungdomar, medan barnomsorgen står för en tredjedel av alla platser. En naturlig utveckling, enligt Karin Norman, som även hoppas att sex veckors arbete under sommarmånaderna kan locka till en framtid inom vård och omsorg.

– Vi ser det som en möjlighet för ungdomarna att upptäcka den här verksamheten och så småningom välja oss som arbetsgivare, säger hon.

Inom äldreomsorgen erbjuds 83 ungdomar jobb, inom barnomsorgen 25 ungdomar och inom övriga verksamheter – som Essinge för­samlig och arkivet –kommer 17 ungdomar att få jobb.

På torsdag är alla som blivit erbjudna arbete inbjudna till informationsmöte och kontraktskrivning i Bolinderssalen. Där kommer de även att få träffa sina chefer.

Ansökningstiden för sommarjobb inom Stockholms stad gick ut den 1 april och då hade över 10 000 ungdomar mellan 16 och 18 år sökt jobb. Målet är att anställa drygt 4 000, skriver Stockholms stad på sin hemsida.

Vi gjorde en bedömning att vi kunde erbjuda fler platser.karin norman, stadsdelsdirektör