12,6

procent av eleverna i fristående och kommunala gymnasieskolor i Botkyrka får inte längre studiemedel från CSN – de har skolkat för mycket. I Salem är siffran 1 procent.