(rubrik saknas)

Det kostar inga skattemedel utan alla pengar går tillbaka till dem i Strandsophia norrman winter