12,8

miljoner kronor. Så mycket vill Bromma stadsdelsförvaltning satsa på upprustningen av parker de kommande tre åren.