Policy mot mobbning avfärdas

Socialdemokraternas motion om att Tyresö kommun bör införa en policy mot kränkande behandlingar, trakasserier och mobbing inom idrottsföreningarna avslogs när den togs upp i kommunfullmäktige i torsdags.

I socialdemokraternas motion föreslogs kultur- och fritidsnämnden utforma en policy mot mobbing inom idrottsföreningarna. Samt att föreningar för att få ekonomiskt stöd från Tyresö kommunen skulle behöva godkänna policyn samt redovisa hur den tillämpas.

Förslaget fick dock avslag med motiveringen att fritidsnämnden redan ställer stora krav på idrottsföreningarna.